21 พฤษภาคม 61 
 
   สินค้าขายส่ง HOT !!
   ทราย - หิน
   ปูน - คอนกรีตผสมเสร็จ
   บล็อค / อิฐ
   ไม้แปรรูป / ไม้สังเคราะห์
   ผลิตภัณฑ์หลังคา
   ฝ้า - พื้น - ผนัง
   ระบบผนังและฝ้าเพดาน
   ประตู - หน้าต่าง
   ฮาร์ดแวร์ - เครื่องมือช่าง
   ระบบประปา - สุขาภิบาล
   ระบบไฟฟ้า

 

 


 
 
 พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

 

สินค้า ขนาด
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ลวด 4 เส้น ขนาด 35 * 5 ซม. ยาว 1 เมตร - 5 เมตร 
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ลวด 5 เส้น ขนาด 35 * 5  ซม. ยาว 1 เมตร - 5 เมตร 
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ลวด 6 เส้น ขนาด 35 * 5 ซม. ยาว 1 เมตร - 5 เมตร 
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ลวด 7 เส้น ขนาด 35 * 5 ซม. ยาว 1 เมตร - 5 เมตร 

*สามารถสั่งซื้อในราคาพิเศษ เมื่อสั่งซื้อจำนวน 100 ตารางเมตร ขึ้นไป 

 

 
Copyrights © 2010 www.lsthomesmart.com All Rights Reserved.
Email : info@lsthomesmart.com