29 พฤศจิกายน 58 
 
   !! สินค้าพิเศษ !!
   สินค้าขายส่ง HOT !!
   ทราย - หิน
   ปูน - คอนกรีตผสมเสร็จ
   บล็อค / อิฐ
   รั้วสำเร็จรูป Fenzer
   ไม้แปรรูป / ไม้สังเคราะห์
   ผลิตภัณฑ์หลังคา
   ฝ้า - พื้น - ผนัง
   ระบบผนังและฝ้าเพดาน
   ประตู - หน้าต่าง
   ฮาร์ดแวร์ - เครื่องมือช่าง
   ระบบประปา - สุขาภิบาล
   ระบบไฟฟ้า
   เคมีก่อสร้าง

 


 
 
 ปูนกาว ตราตุ๊กแก

 

 

เวเบอร์.ไทล์ฟิกซ์

 


 

กาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป ขายดีอันดับ 1

 • ไม่แพงอย่างที่คิด
 • เหนียว มีสารยึดเกาะพิเศษทำให้กระเบื้องไม่ลื่นไหล
 • ใช้ง่ายเพียงเติมน้ำ สะดวก ทำให้งานเสร็จเร็ว

 

จุดเด่น

 • กาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ ฟิกซ์ กาวซีเมนต์ขายดีอันดับ 1 ในไทย
 • มีสารยึดเกาะพิเศษ กระเบื้องไม่ลื่นไหลเวลาปูบนผนัง
 • มีช่วงเวลาที่ใช้กาวซีเมนต์หลังผสมน้ำที่เหมาะสม ทำให้มีระยะเวลาปาดกาวซีเมนต์ได้นานขึ้น (เก็บให้ห่างจากความร้อนและแสงแดด)
 • พื้นผิวสามารถสัญจรได้หลังทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง
 • สามารถปรับและแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที
ข้อมูลทางเทคนิค
 • ทนต่ออุณหภูมิ -30ºC ถึง +70ºC
 • สามารถรับน้ำหนักกระเบื้องในแนวตั้งได้มากสุด 30 กก. ต่อ ตร.ม.
 • การยึดเกาะในที่แห้ง มากกว่า 0.5 MPa (N/mm2)
 • การยึดเกาะในที่เปียก มากกว่า 0.5 MPa (N/mm2)
 • การยึดเกาะหลังจากการบ่มความร้อน มากกว่า 0.5 MPa (N/mm2)
  • หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติการใช้งาน

 • กาวซีเมนต์ที่ผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 4 ชม.
 • ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง 20 ถึง 30 นาที
 • การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้อง สามารถทำได้ภายใน 15 นาที
 • ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ควรทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชม.
 • หลังจากปูกระเบื้องเสร็จ ควรทิ้งเอาไว้ 24 ถึง 48 ชม. ก่อนเปิดใช้งาน
 • ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว 2 ถึง 10 มม.

 

     

เวเบอร์.ไทล์ฟิกซ์

 


 

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องเซรามิคราคาประหยัด

 • เหมาะกับการปูกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำบนพื้นและผนังซีเมนต์
 • ใช้งานง่าย สะดวก ทำให้งานเสร็จเร็ว
 • ราคาประหยัด ในขนาด 25 กก.
 • เหมาะกับการทดแทนวัสดุแบบเดิมๆ (ปูนดำ)
 • เหมาะกับงานโครงการขนาดเล็กที่ปูกระเบื้องทั่วไป

 

บริเวณใช้งาน

 • พื้นและผนัง
 • ภายในและภายนอก
 • บริเวณทั่วไป ห้องรับแขก ห้องนอน อิ่นๆ (กระเบื้องดูดซึมน้ำ)

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ทนต่ออุณหภูมิ -10ºC ถึง +60ºC
 • สามารถรับน้ำหนักกระเบื้องในแนวตั้งได้ 15 กก. ต่อ ตร.ม.
 • การยึดเกาะในที่แห้ง มากกว่า 0.5 MPa (N/mm2)
 • การยึดเกาะในที่เปียก มากกว่า 0.5 MPa (N/mm2)
  หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติการใช้งาน

 • กาวซีเมนต์ที่ผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม.
 • ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง 15 นาที
 • การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้อง สามารถทำได้ภายใน 5 นาที
 • ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ควรทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชม.
 • หลังจากปูกระเบื้องเสร็จ ควรทิ้งเอาไว้ 24 ถึง 48 ชม. ก่อนเปิดใช้งาน
 • ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว 2 ถึง 6 มม.

 

 

     
 

 

เวเบอร์.ไทล์เซ็ม

 


 

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องทั่วไป ราคาประหยัด

 • เหมาะสำหรับปูกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำบนพื้นและผนังซีเมนต์
 • ใช้งานง่าย สะดวก
 • กาวเหนียวติดแน่น
 • เพิ่มะยะเวลาเปิดหน้าปูน ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น
 • เหมาะกับงานโครงการขนาดกลางที่ปูกระเบื้องทั่วไป

 

บริเวณใช้งาน

 • พื้นและผนัง
 • ภายใน
 • บริเวณทั่วไป ห้องรับแขก ห้องนอน อื่นๆ (กระเบื้องดูดซึมน้ำ)

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ทนต่ออุณหภูมิ -10ºC ถึง +60ºC
 • สามารถรับน้ำหนักกระเบื้องในแนวตั้งได้ 15 กก. ต่อ ตร.ม.
 • การยึดเกาะในที่แห้ง มากกว่า 0.5 MPa (N/mm2)
 • การยึดเกาะในที่เปียก มากกว่า 0.5 MPa (N/mm2)
 • หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติการใช้งาน

 • กาวซีเมนต์ที่ผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 4 ชม.
 • ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง 20 นาที
 • การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้อง สามารถทำได้ภายใน 10 นาที
 • ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ควรทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชม.
 • หลังจากปูกระเบื้องเสร็จ ควรทิ้งเอาไว้ 24 ถึง 48 ชม. ก่อนเปิดใช้งาน
 • ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว 2 ถึง 6 มม.

 

     

เวเบอร์.ไทล์เกรส

 


 

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องแรงยึดเกาะเยี่ยม คุณภาพสูง

 • ปูกระเบื้องขนาดใหญ่หรือหิน เช่น กระเบื้องแกรนิตโต้ หินแกรนิต หินอ่อน
 • ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ
 • ปูทับกระเบื้องเดิมภายในอาคารได้เลย

จุดเด่น

 • เหนียวมาก แรงยึดเกาะเยี่ยม
 • ปูกระเบื้องบนพื้นผิวซีเมนต์ ปูกระเบื้องในสระว่ายน้ำ หรือปูทับกระเบื้องเดิมภายในอาคารโดยไม่ต้องรื้อออก
 • สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้นาน เนื่องจากมีช่วงเวลาตั้งแต่ปาดกาวซีเมนต์จนถึงช่วงเวลาวางกระเบื้องที่เหมาะสม
 • มีช่วงเวลาที่ใช้กาวซีเมนต์หลังผสมน้ำที่เหมาะสม ทำให้มีระยะเวลาปาดกาวซีเมนต์ได้นานขึ้น (เก็บให้ห่างจากความร้อนและแสงแดด) 
 • พื้นผิวสามารถสัญจรได้หลังทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง 
 • ปรับและแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที 

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ทนต่ออุณหภูมิ -30ºC ถึง +70ºC
 • สามารถรับน้ำหนักกระเบื้องในแนวตั้งได้มากสุด 40 กก. ต่อ ตร.ม.
 • การยึดเกาะในที่แห้ง มากกว่า 1 MPa (N/mm2)
 • การยึดเกาะในที่เปียก มากกว่า 1 MPa (N/mm2)
 • การยึดเกาะหลังจากการบ่มความร้อน มากกว่า 1 MPa (N/mm2)
  • หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติการใช้งาน

 • กาวซีเมนต์ที่ผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 4 ชม.
 • ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง 20 นาที
 • การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้อง สามารถทำได้ภายใน 15 นาที
 • ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ควรทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชม.
 • หลังจากปูกระเบื้องเสร็จ ควรทิ้งเอาไว้ 24 ถึง 48 ชม. ก่อนเปิดใช้งาน
 • ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว 2 ถึง 10 มม.

 

 
     

 

เวเบอร์.ไทล์2-อิน-1

 


 

 

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องพร้อมกันซึมคุณภาพสูง

 • 2 คุณสมบัติกันซึมในหนึ่งเดียว
 • เหมาะกับห้องน้ำ ห้องครัว
 • ปูทับกระเบื้องเดิมภายในอาคารได้เลย
 • นวัตกรรมหนึ่งเดียวในเมืองไทย

 

จุดเด่น

 • ครั้งแรกในเมืองไทย และนวัตกรรมหนึ่งเดียวในไทย
 • 2 คุณสมบัติในหนึ่งเดียว ทั้งปูกระเบื้องและกันซึม
 • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับปูกระเบื้องด้วยตัวเองในพื้นที่เปียกในบ้าน เช่น ห้องน้ำและห้องครัว
 • เหนียวมาก แรงยึดเกาะสูง
 • เหมาะกับกระเบื้องทุกชนิด ทุกขนาด 
 • ปรับแต่งแนวกระเบื้องได้นาน เนื่องจากมีช่วงเวลาตั้งแต่ปาดกาวซีเมนต์จนถึงช่วงเวลาวางกระเบื้องที่เหมาะสม
 • มีช่วงเวลาที่ใช้กาวซีเมนต์หลังผสมน้ำที่เหมาะสม ทำให้มีระยะเวลาปาดกาวซีเมนต์ได้นานขึ้น (เก็บให้ห่างจากความร้อนและแสงแดด)
 • พื้นผิวสามารถสัญจรได้หลังทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง
 • ปรับและแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที  

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ความหนาแน่นเมื่อเป็นผง 1.35 กรัม/ซม3
 • การยึดเกาะในที่แห้ง (EN 1348) > 1.0 นิวตัน/มม2 (MPa)
 • การยึดเกาะในที่เปียก (EN 1348) > 1.0 นิวตัน/มม2 (MPa)
 • การยึดเกาะหลังจากผ่านการบ่มร้อน (EN 1348) > 1.0 นิวตัน/มม2 (MPa)
 • การดูดซึมน้ำ ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด
  - หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติการใช้งาน
 • กาวซีเมนต์ที่ผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม.
 • ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง 25 ถึง 30 นาที
 • การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้อง สามารถทำได้ภายใน 15 นาที
 • ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ควรทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชม.
 • หลังจากปูกระเบื้องเสร็จ ควรทิ้งเอาไว้ 24 ถึง 48 ชม. ก่อนเปิดใช้งาน

 

 

     
แหล่งที่มา : Saint Gobain
 
Copyrights © 2010 www.lsthomesmart.com All Rights Reserved.
Email : info@lsthomesmart.com