6 พฤษภาคม 64 
 
   สินค้ายอดนิยม
   ทราย - หิน
   ปูน - คอนกรีตผสมเสร็จ
   บล็อค / อิฐ
   ไม้แปรรูป / ไม้สังเคราะห์
   ผลิตภัณฑ์หลังคา
   ฝ้า - พื้น - ผนัง
   ระบบผนังและฝ้าเพดาน
   ฮาร์ดแวร์ - เครื่องมือช่าง
   ระบบประปา - สุขาภิบาล

 

 

 

 
 
 
 คอนกรีตผสมเสร็จชนิดพิเศษ ตรานกอินทรี

คอนกรีตน้ำซึมผ่านได้

คุณสมบัติ

เป็นคอนกรีตที่ออกแบบมาให้น้ำซึมผ่านได้อย่างรวดเร็ว โดยถือเป็นคอนกรีตเบาประเภทหนึ่ง ที่มีค่าความหนาแน่นอยู่ในช่วง 1, 600 – 2,000 กก. / ลบ.ม. มีอัตราการซึมผ่านน้ำ ประมาณ 200 ลิตร/ ตร.ม./นาที มีความสามารถในการระบายน้ำได้ดีจึงเหมาะกับการใช้งานในงานพื้นทางเดินเท้าพื้นลานจอดรถ งานตกแต่งภูมิทัศน์ พื้นผิวที่ต้องการปลูกหญ้าด้านบน และมีความแข็งแรงรับน้ำหนักได้ดี และพื้นโรงเรือนเพาะชำ เพราะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อให้มีความปลอดภัย และสะดวกในการใช้งานมากขึ้น 

คอนกรีตน้ำซึมผ่านได้ ยังมีอัตราการนำความร้อนต่ำ และมีความสามารถเป็นฉนวนดีกว่าคอนกรีตปกติ จึงช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศได้ และที่มากไปกว่านั้น ยังสามารถออกแบบ และพัฒนาเพื่อให้เป็นระบบการหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ภายในอาคาร และที่สำคัญยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของระบบระบายน้ำ และเหล็กเสริมคอนกรีตได้ ในกรณีพื้นที่ใช้งานขนาดเล็ก และไม่ได้รับน้ำหนักมาก เพราะสามารถออกแบบให้น้ำซึมลงสู่ดินเดิมได้เลย ไม่จำเป็นต้องมีระบบระบายน้ำออกจากพื้นที่

คอนกรีตห้องเย็น

คุณสมบัติ

คอนกรีตประเภทนี้ ถูกออกแบบสำหรับ โครงสร้างที่ต้องสัมผัสกับอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง และมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างฉับพลันอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยการเพิ่มปริมาณฟองอากาศในเนื้อคอนกรีต เพื่อรองรับการขยายตัวของน้ำในเนื้อคอนกรีต เนื่องจากน้ำมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร เมื่อน้ำมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง ส่วนผสมของคอนกรีตประเภทนี้มีการผสมน้ำยากักกระจายฟองอากาศ ตามมาตรฐาน ASTM C 260 เพื่อเพิ่มฟองอากาศภายในเนื้อคอนกรีต และสารลดปริมาณน้ำ และหน่วงการก่อตัว ตามมาตรฐาน ASTM C 494 เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานได้ รวมถึงระยะเวลาการทำงานสำหรับงานคอนกรีตที่นานขึ้น


คอนกรีตงานจราจร

คุณสมบัติ

เป็นคอนกรีตที่ถูกพัฒนามาเพื่อให้มีคุณสมบัติในการพัฒนากำลังอัดเร็วกว่าคอนกรีตปกติทั่วไป เหมาะสำหรับงานพื้นถนนที่ต้องการใช้งานเร็ว เช่น งานเทถนนในพื้นที่ที่มีการจราจรคับคั่ง ไม่สามารถปิดการจราจรได้นาน หรือ งานซ่อมแซมพื้นทางที่ต้องการคืนพื้นที่ใช้งานเร็ว โดยมีค่ากำลังอัดตั้งแต่ 240 จนถึง 280 กก./ ซม2 (ทรงลูกบาศก์) ที่อายุ 8 ชม.และ 24 ชม. โดยส่วนผสมคอนกรีตประเภทนี้จะใช้น้ำยาผสมคอนกรีตประเภทลดน้ำอย่างมาก ตามมาตรฐาน ASTM C 494 คอนกรีตประเภทนี้จะมีระยะเวลาการแข็งตัวที่เร็วกว่าคอนกรีตปกติ ทำให้คอนกรีตสามารถพัฒนากำลังอัดในช่วงต้นได้ดี

แหล่งที่มา : Insee Concrete

 
Copyrights © 2010 www.lsthomesmart.com All Rights Reserved.
Email : info@lsthomesmart.com