11 ธันวาคม 62 
 
   สินค้ายอดนิยม
   ทราย - หิน
   ปูน - คอนกรีตผสมเสร็จ
   บล็อค / อิฐ
   ไม้แปรรูป / ไม้สังเคราะห์
   ผลิตภัณฑ์หลังคา
   ฝ้า - พื้น - ผนัง
   ระบบผนังและฝ้าเพดาน
   ฮาร์ดแวร์ - เครื่องมือช่าง
   ระบบประปา - สุขาภิบาล

 

 

 

 
 
 
 ไม้พื้นเฌอร่า

 

 

ส่วนผสม ปูนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ 
  ทรายละเอียด
  เซลลูโลสไฟเบอร์
 

น้ำความชื้น มาตรฐาน ASTM C 1185, ≤15%


การดูดซึมน้ำ มาตรฐาน ASTM C 1185, ≤35%


ค่าความเป็นกรด-ด่าง PH 7-8


รุ่น  รุ่นขอบวี ลายชัยพฤกษ์ และ ลายเสี้ยนตรง


ความหนาแน่น ASTM C 1185, 1250+ / -50


ขนาด  3.0x10x300 ซม./13.87 กก.
2.5x15x300 ซม./17.34 กก.
2.5x15x400 ซม./23.12 กก.
2.5x20x300 ซม./23.12 กก.
2.5x20x400 ซม./30.82 กก.
2.5x25x300 ซม./28.89 กก.
2.5x25x400 ซม./38.53 กก.
2.5x30x300 ซม./34.67 กก.
2.5x30x400 ซม./46.23 กก.
2.5x30x300 ซม./34.67 กก. (รุ่นเซาะร่อง 1 ร่อง)
2.5x30x400 ซม./46.23 กก. (รุ่นเซาะร่อง 1 ร่อง) 
2.5x30x300 ซม./34.67 กก. (รุ่นเซาะร่อง 2 ร่อง) 
2.5x30x400 ซม./46.23 กก. (รุ่นเซาะร่อง 2 ร่อง)
2.5x30x300 ซม./34.67 กก. (รุ่นเซาะร่อง 3 ร่อง) 
2.5x30x400 ซม./46.23 กก. (รุ่นเซาะร่อง 3 ร่อง)


จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร 3.0x10x300 ซม./3.33แผ่น/ตร.ม.
2.5x15x300 ซม./2.22แผ่น/ตร.ม.
2.5x20x300 ซม./1.67แผ่น/ตร.ม.
2.5x25x300 ซม./1.33แผ่น/ตร.ม.
2.5x30x300 ซม./1.11แผ่น/ตร.ม.
2.5x30x300 ซม./1.11แผ่น/ตร.ม. (เซาะร่องบน 1 ร่อง )
2.5x30x300 ซม./1.11แผ่น/ตร.ม. (เซาะร่องบน 2 ร่อง )
2.5x30x300 ซม./1.11แผ่น/ตร.ม. (เซาะร่องบน 3 ร่อง )


การดูแลรักษา ไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก


การใช้งาน ใช้งานง่าย


คุณสมบัติด้านความคงทน  


การทดสอบความทนทานในสภาวะ
อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
มาตรฐาน ASTM C 1185, ผ่าน


การทดสอบวัสดุว่าสามารถทนทานในสภาวะ
แช่น้ำที่ อุณหภูมิ 60 C°
มาตรฐาน ASTM C 1185, ผ่าน


การทดสอบความทนทานในสภาวะ 
ร้อน และชื้น
มาตรฐาน ASTM C 1185, ผ่าน


การทดสอบความทนทานของวัสดุในสภาวะ 
แช่น้ำ และอบแห้ง
มาตรฐาน ISO: 8336 Part E, ผ่าน


การทนทานต่อปลวก และแมลง

ทนทานต่อปลวก และแมลงต่างๆ


การทนทานต่อน้ำ และน้ำมัน มาตรฐาน ASTM C 1185, ผ่าน


การไม่ติดไฟ มาตรฐาน BS 476 , ผ่าน


ดัชนีการไม่ติดไฟ มาตรฐาน BS 476, ผ่าน (I=O)


การไม่ลามไฟที่พื้นผิว มาตรฐาน BS 476, ผ่าน (Class1) 


การเก็บงาน

ใช้สีโป๊วอะครีลิค ( หมันโป๊ว ) ในการเก็บหัวตะปู

ยาแนวรอยต่อด้วยกาวยาแนวเฌอร่า พี ยู 25 จากนั้น ทาทับด้วยสีน้ำอะครีลิคอื่นๆ ไม่มีใยหิน, ผลิตด้วยเทคโนโลยีออโต้เคลฟ

 
Copyrights © 2010 www.lsthomesmart.com All Rights Reserved.
Email : info@lsthomesmart.com