11 ธันวาคม 62 
 
   สินค้ายอดนิยม
   ทราย - หิน
   ปูน - คอนกรีตผสมเสร็จ
   บล็อค / อิฐ
   ไม้แปรรูป / ไม้สังเคราะห์
   ผลิตภัณฑ์หลังคา
   ฝ้า - พื้น - ผนัง
   ระบบผนังและฝ้าเพดาน
   ฮาร์ดแวร์ - เครื่องมือช่าง
   ระบบประปา - สุขาภิบาล

 

 

 

 
 
 
 ไม้ฝาเฌอร่า


ส่วนผสม ปูนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ 
ทรายละเอียด
เซลลูโลสไฟเบอร์
น้ำ


ความชื้น มาตรฐาน ASTM C 1185, ≤15%


การดูดซึมน้ำ มาตรฐาน ASTM C 1185, ≤35%


ค่าความเป็นกรด-ด่าง PH 7-8


รุ่น  ขอบตรง (ลายสัก)
ขอบตรง (ลายชัยพฤกษ์)


ความหนาแน่น ASTM C 1185, 1300+ / -50


ขนาด 0.8 x 15.0 x 300 ซม. 5.40 กก.
0.8 x 20.0 x 300 ซม. 7.20 กก.
0.8 x 15.0 x 400 ซม. 7.20 กก.
0.8 x 20.0 x 400 ซม. 9.60 กก.


จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร 0.8 x 15.0 x 300 ซม. 2.67 แผ่นต่อตารางเมตร
0.8 x 20.0 x 300 ซม. 2.00 แผ่นต่อตารางเมตร
0.8 x 15.0 x 400 ซม. 2.00 แผ่นต่อตารางเมตร
0.8 x 20.0 x 400 ซม. 1.50 แผ่นต่อตารางเมตร


การดูแลรักษา บำรุงรักษาง่าย


การใช้งาน ใช้งานง่าย


คุณสมบัติด้านความคงทน  


การทดสอบความทนทานในสภาวะ
อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
มาตรฐาน ASTM C 1185, ผ่าน


การทดสอบวัสดุว่าสามารถทนทานในสภาวะ
แช่น้ำที่ อุณหภูมิ 60 C°
มาตรฐาน ASTM C 1185, ผ่าน


การทดสอบความทนทานในสภาวะ 
ร้อน และชื้น
มาตรฐาน ASTM C 1185, ผ่าน


การทดสอบความทนทานของวัสดุในสภาวะ 
แช่น้ำ และอบแห้ง
มาตรฐาน ISO: 8336 Part E, ผ่าน


การทนทานต่อปลวก และแมลง

ทนทานต่อปลวก และแมลงต่างๆ


การทนทานต่อน้ำ และน้ำมัน มาตรฐาน ASTM C 1185, ผ่าน


การไม่ติดไฟ BS 476 Part 5 , ผ่าน


ดัชนีการไม่ติดไฟ BS 476 Part 6, ผ่าน 


การไม่ลามไฟที่พื้นผิว BS 476 Part 7, ผ่าน


 

 
Copyrights © 2010 www.lsthomesmart.com All Rights Reserved.
Email : info@lsthomesmart.com