15 ธันวาคม 62 
 
   สินค้ายอดนิยม
   ทราย - หิน
   ปูน - คอนกรีตผสมเสร็จ
   บล็อค / อิฐ
   ไม้แปรรูป / ไม้สังเคราะห์
   ผลิตภัณฑ์หลังคา
   ฝ้า - พื้น - ผนัง
   ระบบผนังและฝ้าเพดาน
   ฮาร์ดแวร์ - เครื่องมือช่าง
   ระบบประปา - สุขาภิบาล

 

 

 

 
 
 
 แป้นเกล็ดเฌอร่า


ส่วนผสม ปูนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ 
ทรายละเอียด
เซลลูโลสไฟเบอร์
น้ำ


ความชื้น มาตรฐาน ASTM C 1185, ≤15%


การดูดซึมน้ำ มาตรฐาน ASTM C 1185, ≤35%


ค่าความเป็นกรด-ด่าง PH 7-8


รุ่น  รุ่นหางปลา (ลายสัก)
รุ่นหางนก (ลายสัก)
รุ่นดินขอ (ลายสัก)


ความหนาแน่น มาตรฐาน ASTM C 1185, 1.3 กรัม/ลบ.ซม.


ขนาด รุ่นดินขอ, รุ่นหางปลา
0.8 x 15 x 40 ซม., 0.70 กก.
รุ่นหางนก
0.8 x 15 x 40 ซม., 0.60 กก.


จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร 44.44 แผ่น/ตร.ม.


การดูแลรักษา ไม่ต้องการ การบำรุงรักษามาก


การใช้งาน ใช้งานง่าย


คุณสมบัติด้านความคงทน  


การทดสอบความทนทานในสภาวะ
อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
มาตรฐาน ASTM C 1185, ผ่าน


การทดสอบวัสดุว่าสามารถทนทานในสภาวะ
แช่น้ำที่ อุณหภูมิ 60 C°
มาตรฐาน ASTM C 1185, ผ่าน


การทดสอบความทนทานในสภาวะ 
ร้อน และชื้น
มาตรฐาน ASTM C 1185, ผ่าน


การทดสอบความทนทานของวัสดุในสภาวะ 
แช่น้ำ และอบแห้ง
มาตรฐาน ISO: 8336 Part E, ผ่าน


การทนทานต่อปลวก และแมลง

ทนทานต่อปลวก และแมลงต่างๆ


การทนทานต่อน้ำ และน้ำมัน มาตรฐาน ASTM C 1185, ผ่าน


การไม่ติดไฟ มาตรฐาน BS 476 , ผ่าน


ดัชนีการไม่ติดไฟ มาตรฐาน BS 476, ผ่าน (I=O)


การไม่ลามไฟที่พื้นผิว มาตรฐาน BS 476, ผ่าน (Class1)


การเก็บงาน ยาแนวรอยต่อด้วยกาวยาแนวเฌอร่า พี ยู 25
ทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิค


อื่นๆ ไม่มีใยหิน, ผลิตด้วยเทคโนโลยีออโต้เคลฟ


 
Copyrights © 2010 www.lsthomesmart.com All Rights Reserved.
Email : info@lsthomesmart.com