11 ธันวาคม 62 
 
   สินค้ายอดนิยม
   ทราย - หิน
   ปูน - คอนกรีตผสมเสร็จ
   บล็อค / อิฐ
   ไม้แปรรูป / ไม้สังเคราะห์
   ผลิตภัณฑ์หลังคา
   ฝ้า - พื้น - ผนัง
   ระบบผนังและฝ้าเพดาน
   ฮาร์ดแวร์ - เครื่องมือช่าง
   ระบบประปา - สุขาภิบาล

 

 

 

 
 
 
 ไม้เชิงชายหยดน้ำเฌอร่า

 

ส่วนผสม ปูนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ 
ทรายละเอียด
เซลลูโลสไฟเบอร์
น้ำ


ความชื้น มาตรฐาน ASTM C 1185, ≤15%


การดูดซึมน้ำ มาตรฐาน ASTM C 1185, ≤35%


ค่าความเป็นกรด-ด่าง PH 7-8


รุ่น  รุ่นคลาสสิค (ลายสัก)
รุ่นดอกจิก (ลายสัก)
รุ่นระฆังทอง (ลายสัก)
รุ่นพวงทอง (ลายสัก)
รุ่นหัวใจ (ผิวเรียบ)


ความหนาแน่น มาตรฐาน ASTM C 1185, 1.3 กรัม/ลบ.ม.


ขนาด รุ่นคลาสสิค (ลายสัก)
0.8 x 15 x 30 ซม., 0.40 กก.
0.8 x 15 x 50 ซม., 0.70 กก.
รุ่นดอกจิก (ลายสัก)
0.8 x 15 x 30 ซม., 0.40 กก.
0.8 x 15 x 50 ซม., 0.70 กก.
รุ่นระฆังทอง (ลายสัก)
0.8 x 15 x 30 ซม., 0.51 กก.
0.8 x 15 x 50 ซม., 0.86 กก.
รุ่นพวงทอง (ลายสัก)
0.8 x 15 x 30 ซม., 0.42 กก.
0.8 x 15 x 50 ซม., 0.70 กก.
รุ่นหัวใจ (ผิวเรียบ)
0.8 x 20 x 30 ซม., 0.70 กก.
0.8 x 20 x 50 ซม., 1.14 กก.


การดูแลรักษา ไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก


การใช้งาน ใช้งานง่าย


คุณสมบัติด้านความคงทน  


การทดสอบความทนทานในสภาวะ
อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
มาตรฐาน ASTM C 1185, ผ่าน


การทดสอบวัสดุว่าสามารถทนทานในสภาวะ
แช่น้ำที่ อุณหภูมิ 60 C°
มาตรฐาน ASTM C 1185, ผ่าน


การทดสอบความทนทานในสภาวะ 
ร้อน และชื้น
มาตรฐาน ASTM C 1185, ผ่าน


การทดสอบความทนทานของวัสดุในสภาวะ 
แช่น้ำ และอบแห้ง
มาตรฐาน ISO: 8336 Part E, ผ่าน


การทนทานต่อปลวก และแมลง

ทนทานต่อปลวก และแมลงต่างๆ


การทนทานต่อน้ำ และน้ำมัน มาตรฐาน ASTM C 1185, ผ่าน


การไม่ติดไฟ มาตรฐาน BS 476 , ผ่าน


ดัชนีการไม่ติดไฟ มาตรฐาน BS 476, ผ่าน (I=O)


การไม่ลามไฟที่พื้นผิว มาตรฐาน BS 476, ผ่าน (Class1) 


การเก็บงาน ทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิค


อื่นๆ ไม่มีใยหิน, ผลิตด้วยเทคโนโลยีออโต้เคลฟ

 
Copyrights © 2010 www.lsthomesmart.com All Rights Reserved.
Email : info@lsthomesmart.com