15 ธันวาคม 62 
 
   สินค้ายอดนิยม
   ทราย - หิน
   ปูน - คอนกรีตผสมเสร็จ
   บล็อค / อิฐ
   ไม้แปรรูป / ไม้สังเคราะห์
   ผลิตภัณฑ์หลังคา
   ฝ้า - พื้น - ผนัง
   ระบบผนังและฝ้าเพดาน
   ฮาร์ดแวร์ - เครื่องมือช่าง
   ระบบประปา - สุขาภิบาล

 

 

 

 
 
 
 ฉลุช่องลมเฌอร่า

ส่วนผสม ปูนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ 
ทรายละเอียด
เซลลูโลสไฟเบอร์
น้ำ


ความชื้น มาตรฐาน ASTM C 1185, ≤15%


การดูดซึมน้ำ มาตรฐาน ASTM C 1185, ≤35%


ค่าความเป็นกรด-ด่าง PH 7-8


รุ่น  รุ่นหลุยส์ (ผิวเรียบ)
รุ่นหัวใจ (ผิวเรียบ)
รุ่นเถาวัลย์ (ผิวเรียบ)


ความหนาแน่น มาตรฐาน ASTM C 1185, 1.3 กรัม/ลบ.ม.


ขนาด รุ่นหลุยส์ (ผิวเรียบ)
0.8 x 60 x 60 ซม., 2.93 กก.
รุ่นหัวใจ (ผิวเรียบ)
0.8 x 45 x 90 ซม., 3.30กก.
0.8 x 70 x 90 ซม., 4.80 กก.
รุ่นเถาวัลย์ (ผิวเรียบ)
1.0 x 49 x 104 ซม., 5.10 กก.


จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร รุ่นหลุยส์ (ผิวเรียบ)
0.8 x 60 x 60 ซม., 2.93 กก., 2.77 แผ่น/ตร.ม
รุ่นหัวใจ (ผิวเรียบ)
0.8 x 45 x 90 ซม., 3.30กก., 2.46 แผ่น/ตร.ม
0.8 x 70 x 90 ซม., 4.80 กก., 1.58 แผ่น/ตร.ม
รุ่นเถาวัลย์ (ผิวเรียบ)
1.0 x 49 x 104 ซม., 5.10 กก., 1.96 แผ่น/ตร.ม


การดูแลรักษา ไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก


การใช้งาน ใช้งานง่าย


คุณสมบัติด้านความคงทน  


การทดสอบความทนทานในสภาวะ
อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
มาตรฐาน ASTM C 1185, ผ่าน


การทดสอบวัสดุว่าสามารถทนทานในสภาวะ
แช่น้ำที่ อุณหภูมิ 60 C°
มาตรฐาน ASTM C 1185, ผ่าน


การทดสอบความทนทานในสภาวะ 
ร้อน และชื้น
มาตรฐาน ASTM C 1185, ผ่าน


การทดสอบความทนทานของวัสดุในสภาวะ 
แช่น้ำ และอบแห้ง
มาตรฐาน ISO: 8336 Part E, ผ่าน


การทนทานต่อปลวก และแมลง

ทนทานต่อปลวก และแมลงต่างๆ


การทนทานต่อน้ำ และน้ำมัน มาตรฐาน ASTM C 1185, ผ่าน


การไม่ติดไฟ มาตรฐาน BS 476 , ผ่าน


ดัชนีการไม่ติดไฟ มาตรฐาน BS 476, ผ่าน (I=O)


การไม่ลามไฟที่พื้นผิว มาตรฐาน BS 476, ผ่าน (Class1) 


การเก็บงาน

ยาแนวรอยต่อด้วยกาวยาแนวเฌอร่า พี ยู 25 

ทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิคอื่นๆ ไม่มีใยหิน, ผลิตด้วยเทคโนโลยีออโต้เคลฟ

 
Copyrights © 2010 www.lsthomesmart.com All Rights Reserved.
Email : info@lsthomesmart.com