24 กรกฎาคม 62 
 
   สินค้ายอดนิยม
   ทราย - หิน
   ปูน - คอนกรีตผสมเสร็จ
   บล็อค / อิฐ
   ไม้แปรรูป / ไม้สังเคราะห์
   ผลิตภัณฑ์หลังคา
   ฝ้า - พื้น - ผนัง
   ระบบผนังและฝ้าเพดาน
   ฮาร์ดแวร์ - เครื่องมือช่าง
   ระบบประปา - สุขาภิบาล

 

 


 
 
 ไม้ตกแต่งเฌอร่า

ส่วนผสม ปูนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ 
ทรายละเอียด
เซลลูโลสไฟเบอร์
น้ำ


ความชื้น มาตรฐาน ASTM C 1185, ≤15%


การดูดซึมน้ำ มาตรฐาน ASTM C 1185, ≤35%


ค่าความเป็นกรด-ด่าง PH 7-8


รุ่น  ลายชัยพฤกษ์(ขอบตรง)
ผิวเรียบ(ขอบตรง)
ลายเสี้ยนตรง(ขอบวี)


ความหนาแน่น มาตรฐาน ASTM C 1185, 1.3 กรัม/ลบ.ม.


ขนาด 1.7x5.0x300 ซม./3.75 กก.*
1.7x7.5x300 ซม./5.60 กก.*
2.5x5.0x300 ซม./5.78 กก.*
2.5x10.0x300 ซม./11.56 กก.**

หมายเหตุ : * สินค้าสั่งผลิต
                   ** มีเฉพาะขอบวี


จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร 1.7x5.0x300 ซม./6.67 แผ่น/ตร.ม*
1.7x7.5x300 ซม./4.44 แผ่น/ตร.ม*
2.5x5.0x300 ซม./6.67 แผ่น/ตร.ม*
2.5x10.0x300 ซม./3.33 แผ่น/ตร.ม**


การดูแลรักษา บำรุงรักษาง่าย


การใช้งาน ใช้งานง่าย


คุณสมบัติด้านความคงทน  


การทดสอบความทนทานในสภาวะ
อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
มาตรฐาน ASTM C 1185, ผ่าน


การทดสอบวัสดุว่าสามารถทนทานในสภาวะ
แช่น้ำที่ อุณหภูมิ 60 C°
มาตรฐาน ASTM C 1185, ผ่าน


การทดสอบความทนทานในสภาวะ 
ร้อน และชื้น
มาตรฐาน ASTM C 1185, ผ่าน


การทดสอบความทนทานของวัสดุในสภาวะ 
แช่น้ำ และอบแห้ง
มาตรฐาน ISO: 8336 Part E, ผ่าน


การทนทานต่อปลวก และแมลง

ทนทานต่อปลวก และแมลงต่างๆ


การทนทานต่อน้ำ และน้ำมัน มาตรฐาน ASTM C 1185, ผ่าน


การไม่ติดไฟ มาตรฐาน BS 476 , ผ่าน


ดัชนีการไม่ติดไฟ มาตรฐาน BS 476, ผ่าน (I=O)


การไม่ลามไฟที่พื้นผิว มาตรฐาน BS 476, ผ่าน (Class1) 

 
Copyrights © 2010 www.lsthomesmart.com All Rights Reserved.
Email : info@lsthomesmart.com