21 มกราคม 65 
 
   สินค้ายอดนิยม
   ทราย - หิน
   ปูน - คอนกรีตผสมเสร็จ
   บล็อค / อิฐ
   ไม้แปรรูป / ไม้สังเคราะห์
   ผลิตภัณฑ์หลังคา
   ฝ้า - พื้น - ผนัง
   ระบบผนังและฝ้าเพดาน
   ฮาร์ดแวร์ - เครื่องมือช่าง
   ระบบประปา - สุขาภิบาล

 

 

 

 
 
 
 สังกะสีมุงหลังคา ราคาโรงงาน

แผ่นสังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สังกะสีลอนลูกฟูกใหญ่
ความยาว 5 - 12 ฟุต หรือ สั่งพิเศษ
ความกว้าง 610 มม.
สี เทา/เทา  เขียว/เขียว  เขียว/เทา  แดง/แดง  แดง/เทา  น้ำเงิน/น้ำเงิน  น้ำเงิน/เทา 

แผ่นสังกะสีลูกฟูกลอนเหลี่ยม

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สังกะสีลอนเหลี่ยม
ความยาว 5 - 12 ฟุต หรือ สั่งพิเศษ
ความกว้าง 610 มม.
สี เทา/เทา  เขียว/เขียว  เขียว/เทา  แดง/แดง  แดง/เทา  น้ำเงิน/น้ำเงิน  น้ำเงิน/เทา 

แผ่นสังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สังกะสีลอนลูกฟูกเล็ก
ความยาว 5 - 12 ฟุต หรือ สั่งพิเศษ
ความกว้าง 610 มม.
สี เทา/เทา  เขียว/เขียว  เขียว/เทา  แดง/แดง  แดง/เทา  น้ำเงิน/น้ำเงิน  น้ำเงิน/เทา 

 

 
Copyrights © 2010 www.lsthomesmart.com All Rights Reserved.
Email : info@lsthomesmart.com