4 พฤษภาคม 58 
 
   !! สินค้าราคาพิเศษ !!
   สินค้าขายส่ง HOT !!
   ตู้สำนักงานสำเร็จรูป
   ทราย - หิน
   ปูน - คอนกรีตผสมเสร็จ
   บล็อค / อิฐ
   รั้วสำเร็จรูป Fenzer
   ไม้แปรรูป / ไม้สังเคราะห์
   เหล็กเส้น / เหล็กรูปพรรณ
   หลังคา
   ฝ้า - พื้น - ผนัง
   ระบบผนังและฝ้าเพดาน
   ห้องน้ำ - สุขภัณฑ์
   สี
   ฮาร์ดแวร์ - เครื่องมือช่าง
   ระบบประปา - สุขาภิบาล
   ระบบไฟฟ้า
   อุปกรณ์ยึดโครงสร้าง
   เคมีก่อสร้าง

 


 
 
 ราคาปูน

ปูนฉาบมวลเบา ตราลูกดิ่ง 250-400  ถุง 
     
ปูนก่อมวลเบา ตราจิงโจ้ 250-400  ถุง 
     
ปูนลูกโลกเขียว 320 ถุง 
     
ปูนลูกโลกน้ำเงิน 320 ถุง 
     
ปูนบัวงูเห่า 320 ถุง

   
ปูนทีพีไอเขียว 320 ถุง 
     
  ปูนทีพีไอแดง 320 ถุง 
     
  ปูนเสือ 320 ถุง 
     
  ปูนช้าง 320 ถุง 
     
ปูนอินทรีเขียว 320 ถุง  
     
ปูนอินทรีเพชร 320 ถุง 
     
ปูนฉาบสำเร็จ อินทรี 320 ถุง
     
ปูนก่อสำเร็จ อินทรี 320 ถุง
     
กาวซิเมนต์ ไร้ฝุ่น ทีทีบี 200 ถุง
     
กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องทั่วไป 200 และ 500 ถุง
     
กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องทั่วไป  

ธนาคารกสิกรไทย สาขา กล้วยน้ำไท
เลขที่บัญชี 712-2-01604-2
ชื่อบัญชี นายกิตติวัฒน์  ฤดีจรัสวัลย์
 
เมื่อโอนเงินเสร็จแล้ว กรุณาแฟ๊กซ์ใบ PAY IN และแผนที่หน้างาน ชื่อผู้รับของหน้างาน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน้างาน รวมทั้งชื่อผู้โอนเงินมาให้ครบถ้วน ร้านลี้ซุ่ตัง ค้าไม้ โทรศัพท์ :  02 249 2400 โทรสาร : 02 671 8086
 
หมายเหตู : สินค้าควรสั่งล่วงหน้า 2 วัน เพื่อความสะดวกต่อการจัดคิวงาน
 

ปูนฉาบมวลเบา ปูนก่อมวลเบา ปูนลูกโลกเขียว ปูนลูกโลกน้ำเงิน ปูนบัวงูเห่า ปูนทีพีไอเขียว ปูนทีพีไอแดง ปูนเสือ ปูนช้าง ปูนอินทรีเขียว ปูนอินทรีเพชร ปูนฉาบสำเร็จ อินทรี ปูนก่อสำเร็จ อินทรี กาวซิเมนต์ ไร้ฝุ่น ทีทีบี

ปูนฉาบมวลเบา ปูนก่อมวลเบา ปูนลูกโลกเขียว ปูนลูกโลกน้ำเงิน ปูนบัวงูเห่า ปูนทีพีไอเขียว ปูนทีพีไอแดง ปูนเสือ ปูนช้าง ปูนอินทรีเขียว ปูนอินทรีเพชร ปูนฉาบสำเร็จ อินทรี ปูนก่อสำเร็จ อินทรี กาวซิเมนต์ ไร้ฝุ่น ทีทีบี

 
Copyrights © 2010 www.lsthomesmart.com All Rights Reserved.
Email : info@lsthomesmart.com