21 มกราคม 65 
 
   สินค้ายอดนิยม
   ทราย - หิน
   ปูน - คอนกรีตผสมเสร็จ
   บล็อค / อิฐ
   ไม้แปรรูป / ไม้สังเคราะห์
   ผลิตภัณฑ์หลังคา
   ฝ้า - พื้น - ผนัง
   ระบบผนังและฝ้าเพดาน
   ฮาร์ดแวร์ - เครื่องมือช่าง
   ระบบประปา - สุขาภิบาล

 

 

 

 
 
 
 ชุดประตูหน้าต่าง
หน้าต่าง สูง กว้าง กระจก อุปกรณ์พิเศษ
บานสลับ 1.10 1.00 เขียวใส / ชาดำ ล็อคเสาเกลียว
  1.10 1.20 เขียวใส / ชาดำ ล็อคเสาเกลียว
  1.10 1.50 เขียวใส / ชาดำ ล็อคเสาเกลียว
  1.10 1.80 เขียวใส / ชาดำ ล็อคเสาเกลียว
  1.10 2.10 เขียวใส / ชาดำ ล็อคเสาเกลียว
หน้าต่าง สูง กว้าง กระจก อุปกรณ์พิเศษ
บานแบ่ง 3 1.10 1.80 เขียวใส / ชาดำ ล็อคเสาเกลียว
หน้าต่าง สูง กว้าง กระจก อุปกรณ์พิเศษ
บานแบ่ง 4 1.10 1.80 เขียวใส / ชาดำ ล็อคเสาเกลียว
  1.10 2.10 เขียวใส / ชาดำ ล็อคเสาเกลียว
หน้าต่าง สูง กว้าง กระจก อุปกรณ์พิเศษ
บานกระทุ้ง  0.50 0.60 ลายฝ้า  
บานเหลือม 0.50 0.60 ลายฝ้า  
 
Copyrights © 2010 www.lsthomesmart.com All Rights Reserved.
Email : info@lsthomesmart.com