15 ธันวาคม 62 
 
   สินค้ายอดนิยม
   ทราย - หิน
   ปูน - คอนกรีตผสมเสร็จ
   บล็อค / อิฐ
   ไม้แปรรูป / ไม้สังเคราะห์
   ผลิตภัณฑ์หลังคา
   ฝ้า - พื้น - ผนัง
   ระบบผนังและฝ้าเพดาน
   ฮาร์ดแวร์ - เครื่องมือช่าง
   ระบบประปา - สุขาภิบาล

 

 

 

 
 
 
 ซ่อมบ้าน สร้างสุข ตอนที่ 1 การตรวจสภาพก่อนเข้าบ้าน

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสภาพก่อนเข้าบ้าน
  • ตรวจสอบว่ามีไฟฟ้าจ่ายเข้ามาหรือไม่
  • ภายในบ้านและบริเวณบ้านจะต้องไม่มีน้ำท่วมขัง
  • เตรียมอุปกรณ์ตรวจสอบไฟฟ้า อาทิเช่น ไขควงเช็คไฟ 
  • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล อาทิ รองเท้าบู็ท ถุงมือยาง
  • ไม่ควรเดินทางมาตรวจสอบเพียงคนเดียว เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้เข้าไปช่วยได้ทันท่วงที

ดาวน์โหลดคู่มือการซ่อมบ้านหลังน้ำลด

 
Copyrights © 2010 www.lsthomesmart.com All Rights Reserved.
Email : info@lsthomesmart.com