15 ธันวาคม 62 
 
   สินค้ายอดนิยม
   ทราย - หิน
   ปูน - คอนกรีตผสมเสร็จ
   บล็อค / อิฐ
   ไม้แปรรูป / ไม้สังเคราะห์
   ผลิตภัณฑ์หลังคา
   ฝ้า - พื้น - ผนัง
   ระบบผนังและฝ้าเพดาน
   ฮาร์ดแวร์ - เครื่องมือช่าง
   ระบบประปา - สุขาภิบาล

 

 

 

 
 
 
 ซ่อมบ้าน สร้างสุข ตอนที่ 3 การตรวจระบบประปา

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบระบบประปา
  • ตรวจสอบมิเตอร์น้ำ ดูว่ามีน้ำรั่วไหลหรือไม่
  • ตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำ ว่ามีน้ำจากภายนอกซึมเข้าไปหรือไม่
  • ตรวจสอบระบบลูกลอย ระบบปั้มน้ำว่ามีเสียงดังผิดปกติหรือไม่หรือสังเกตุจากแรงดันน้ำที่ออกมา

ดาวน์โหลคู่มือซ่อมบ้านหลังน้ำลด


 
Copyrights © 2010 www.lsthomesmart.com All Rights Reserved.
Email : info@lsthomesmart.com