15 ธันวาคม 62 
 
   สินค้ายอดนิยม
   ทราย - หิน
   ปูน - คอนกรีตผสมเสร็จ
   บล็อค / อิฐ
   ไม้แปรรูป / ไม้สังเคราะห์
   ผลิตภัณฑ์หลังคา
   ฝ้า - พื้น - ผนัง
   ระบบผนังและฝ้าเพดาน
   ฮาร์ดแวร์ - เครื่องมือช่าง
   ระบบประปา - สุขาภิบาล

 

 

 

 
 
 
 ซ่อมบ้าน สร้างสุข ตอนที่ 4 การตรวจระบบท่อน้ำและสุขภัณฑ์

ขั้่นตอนที่ 4 การตรวจสอบระบบท่อน้ำและสุขภัณฑ์
  • ตรวจสอบว่ามีวัสดุอุดตันตามท่อระบายน้ำต่างๆหรือไม่ ทั้ง โถส้วม ชักโคลก อ่างล้างหน้า อ่างล้างจาน ให้เอาออกให้หมด
  • ตรวจสอบระบบระบายน้ำ หากน้ำไหลช้าไปให้ใช้น้ำหรือลมแรงดันสูง ไม้ปั้ม อัดแรงดันให้น้ำไหลสะดวก
  • ตรวจสอบสุขภัณฑ์ต่างๆว่ามีน้ำรั่วซุมหรือไม่ หากมีให้รื้อและติดตั้งใหม่
  • ถ้าหากเป็นส้วมแบบบ่อเกรอะ หรือมีถังบำบัด ก็ให้เปิดปากไว้ เพื่อดูระดับน้ำ ถ้าน้ำสูงกว่าปกติให้ดูดออก

ดาวน์โหลดคู่มือการซ่อมบ้านหลังน้ำลด

 
Copyrights © 2010 www.lsthomesmart.com All Rights Reserved.
Email : info@lsthomesmart.com