15 ธันวาคม 62 
 
   สินค้ายอดนิยม
   ทราย - หิน
   ปูน - คอนกรีตผสมเสร็จ
   บล็อค / อิฐ
   ไม้แปรรูป / ไม้สังเคราะห์
   ผลิตภัณฑ์หลังคา
   ฝ้า - พื้น - ผนัง
   ระบบผนังและฝ้าเพดาน
   ฮาร์ดแวร์ - เครื่องมือช่าง
   ระบบประปา - สุขาภิบาล

 

 

 

 
 
 
 ซ่อมบ้าน สร้างสุข ตอนที่ 7 การดูแลผนัง ฝ้า และฝ้าเพดาน

ขั้นตอนที่ 7 การดูแลผนัง ฝ้า ฝ้าเพดาน
  • บ้านที่มีผนัง หรือฝาแบบก่ออิฐ ถ้าเป็นรอยแตกร้าวที่ขยายอย่างต่อเนื่องอาจเกิดปัญหาเรื่องโครงสร้าง
  • ส่วนใหญ่ผนังคอนกรีตไม่ค่อยมีความเสียหายมากจากน้ำท่วม  เพราะมีความทนทาน แต่ถ้าหากเจอรอยร้าว แตกลายงา ก็แค่ฉาบแล้วใช้งานต่อได้
  • แต่ถ้าแตกแทยงมุม ทำให้ผนังแยกจากกันต้องให้วิศวกรหรือช่างผู้เชี่ยวชาญมาดู มาซ่อมแซมซึ่งเกร็ดคือ ก่อนการซ่อมแซมต้องดูว่า ไม่มีความชื้นเหลืออยู่ค่อยฉาบปูน แล้วทาสีใหม่
  • ผนังเบาหรือฝาสมาร์ทบอร์ด ไม้อัดซิเมนต์ ไม้อัด สามารถซ่อมแซมเฉพาะจุดได้ หรือรื้อติดตั้งใหม่หมด ขึ้นอยู่กับสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น
  • ส่วนฝ้ายิบซั่ม ให้รื้อแล้วซื้อใหม่อย่างเดียว

ดาวน์โหลดคู่มือซ่อมบ้านหลังน้ำลด

 
Copyrights © 2010 www.lsthomesmart.com All Rights Reserved.
Email : info@lsthomesmart.com