11 ธันวาคม 62 
 
   สินค้ายอดนิยม
   ทราย - หิน
   ปูน - คอนกรีตผสมเสร็จ
   บล็อค / อิฐ
   ไม้แปรรูป / ไม้สังเคราะห์
   ผลิตภัณฑ์หลังคา
   ฝ้า - พื้น - ผนัง
   ระบบผนังและฝ้าเพดาน
   ฮาร์ดแวร์ - เครื่องมือช่าง
   ระบบประปา - สุขาภิบาล

 

 

 

 
 
 
 ซ่อมบ้าน สร้างสุข ตอนที่ 8 การตรวจสอบกำแพง รั้วบ้าน

ขั้นตอนที่ 8 การตรวจสอบกำแพงบ้าน รั้วบ้าน
  • ปัญหาดินที่ฐานรั้วอ่อนตัวลง ให้สังเกตความเอียงของรั้ว ถ้าเอียงนิดเดียวให้หาวัสดุมาค้ำยัน หรือไม่ก็ใช้กระสอบทรายที่เอาไว้ใช้กั้นน้ำก่อนหน้านี้มาเป็นฐานรอง
  • หากำแพงเอียงมาก หรือกำแพงรั้วล้ม ให้สกัดช่วงที่ล้มออกไปก่อน เพื่อไม่ให้ส่วนที่สมบูรณ์เสียหายตามไปด้วย และติดต่อช่างมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ดาวน์โหลดคู่มือซ่อมบ้านหลังน้ำลด

 
Copyrights © 2010 www.lsthomesmart.com All Rights Reserved.
Email : info@lsthomesmart.com