23 กันยายน 63 
 
   สินค้ายอดนิยม
   ทราย - หิน
   ปูน - คอนกรีตผสมเสร็จ
   บล็อค / อิฐ
   ไม้แปรรูป / ไม้สังเคราะห์
   ผลิตภัณฑ์หลังคา
   ฝ้า - พื้น - ผนัง
   ระบบผนังและฝ้าเพดาน
   ฮาร์ดแวร์ - เครื่องมือช่าง
   ระบบประปา - สุขาภิบาล

 

 

 

 
 
 
 ซ่อมบ้าน สร้างสุข ตอนที่ 9 การดูแลเฟอนิเจอร์

ขั้นตอนที่ 9 การดูแลเฟอนิเจอร์
  • เร่งเอาความชิ้นออกจากเฟอร์นิเจอร์ให้มากที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
  •  หากเฟอร์นิเจอร์ไหนที่ดูดซับน้ำไว้มากให้ทิ้งไปเลยอย่าเอามาใช้ใหม่เนื่องจากอาจเป็นที่ดูดเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆไว้มาก อันตรายต่อร่างกาย
  • ส่วนเฟอร์นิเจอร์ประเภทติดกับที่ หรือ (Built In Furniture) ให้พิจารณาจากตัววัสดุ ถ้าเป็นแบบไม้ก็อย่านำไปตากแดดให้ผึ้งไว้ หากอันไนหที่เกิดเชื้อราให้ผ้าชุบน้ำ เช็ดหรือล้างออกให้สะอาด ด้วยสบู่อ่อนๆ

ดาวน์โหลคู่มือซ่อมบ้านหลังน้ำลด

 
Copyrights © 2010 www.lsthomesmart.com All Rights Reserved.
Email : info@lsthomesmart.com