23 กันยายน 63 
 
   สินค้ายอดนิยม
   ทราย - หิน
   ปูน - คอนกรีตผสมเสร็จ
   บล็อค / อิฐ
   ไม้แปรรูป / ไม้สังเคราะห์
   ผลิตภัณฑ์หลังคา
   ฝ้า - พื้น - ผนัง
   ระบบผนังและฝ้าเพดาน
   ฮาร์ดแวร์ - เครื่องมือช่าง
   ระบบประปา - สุขาภิบาล

 

 

 

 
 
 
 ซ่อมบ้าน สร้างสุข ตอนที่ 10 การดูแลตรวจสอบเรื่องอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 10 การตรวจาอบดูแลเรื่องอื่นๆ
  •  ขยะ ให้แบ่งชนิด แยกประเภทให้ชัดเจน เพื่อจัดเก็บ
  • ต้นไม้ที่ขังน้ำนานจนตายก็ให้คัดเอาแต่ส่วนที่ยังมีชีวิตมาดูแลรดน้ำ พรวนดิน หากเป็นไม้ยืนต้น จำเป็นต้องใช้เวลาฟื้นตัว ไม่ควรใส่ปุ๋ยช่วงนี้

ดาวน์โหลดคู่มือซ่อมบ้านหลังน้ำลด

ดาวนืโหลดคู่มือ "แนวทางการแยกขยะที่ถูกต้องหลังน้ำลด"

 
Copyrights © 2010 www.lsthomesmart.com All Rights Reserved.
Email : info@lsthomesmart.com