11 ธันวาคม 62 
 
   สินค้ายอดนิยม
   ทราย - หิน
   ปูน - คอนกรีตผสมเสร็จ
   บล็อค / อิฐ
   ไม้แปรรูป / ไม้สังเคราะห์
   ผลิตภัณฑ์หลังคา
   ฝ้า - พื้น - ผนัง
   ระบบผนังและฝ้าเพดาน
   ฮาร์ดแวร์ - เครื่องมือช่าง
   ระบบประปา - สุขาภิบาล

 

 

 

 
 
 
 สูตรคำนวณการใช้วัสดุก่อสร้าง
สูตรคำนวณปริมาณการใช้วัสดุ

  สูตรคำนวณ หน่วย
งานฝ้าเพดาน    
แผ่นฝ้าเพดาน 60*60 ตรม. x 3.6 แผ่น
โครงคร่าวหลัก T (ยาว 4.23 เมตร) ตรม. x 0.42 เส้น
โครงคร่าวริม L (ยาว 4.0 เมตร) ตรม. x 0.27 เส้น
โครงคร่าวซอยสั้น (ยาว 60.5 ซม.) ตรม. x 2.5 เส้น
งานฝาผนังยิปซั่ม    
ติดตั้ง 1 ด้านกรุทับผนังอิฐ    
แผ่นยิปซั่ม (แผ่นขนาด 1.20*2.40 ม.) ตรม. x 0.35 แผ่น
ปูนฉาบรอยต่อยิปซั่ม (ถุงละ 25 กก.) ตรม. x 0.02 เส้น
ผ้าเทปฉาบรอยต่อ (ม้วนละ 25 ม.) ตรม. x 0.05 ม้วน
พุกเหล็ก (ถุงละ 100 ตัว) ตรม. x 2.10 ตัว
ติดตั้งแผ่น 2 ด้าน    
แผ่นยิปซั่ม (แผ่นขนาด 1.20*2.40 ม.) ตรม. x 0.75 แผ่น
ปูนฉาบรอยต่อยิปซั่ม (ถุงละ 25 กก.) ตรม x  0.04 ถุง
ผ้าเทปฉาบรอยต่อ (ม้วนละ 25 ม.) ตรม. x 0.10  ม้วน
*ระยะโครงคร่าวแนวตั้งห่างกัน 600 มม.    
**ควรคำนวณเผื่อปริมาณเสียหายคลาดเคลื่อนเพิ่มอีก 1 - 5 %    
ปูนซีเมนต์    
งานฉาบ (ความหนา 1 ซม.) ตรม. / 2.50  
งานฉาบผนังอิฐมวลเบา (ความหนา 1 ซม.) ตรม. / 2.30  
งานก่อผนังอิฐมอญ ตรม. / 1.40  
งานก่อผนังอิฐบล๊อก ตรม. / 2.70  
งานก่อผนังอิฐมวลเบา (ถุง 50 กก.) ตรม. / 40  
   
กระเบื้องมุงหลังคา ยาว 1.20 ม. ตรม. / 2.20  แผ่น
กระเบื้องมุงหลังคา ยาว 1.50 ม. ตรม. / 1.70 แผ่น

 
Copyrights © 2010 www.lsthomesmart.com All Rights Reserved.
Email : info@lsthomesmart.com