20 กรกฎาคม 65 
 
   สินค้ายอดนิยม
   ทราย - หิน
   ปูน - คอนกรีตผสมเสร็จ
   บล็อค / อิฐ
   ไม้แปรรูป / ไม้สังเคราะห์
   ผลิตภัณฑ์หลังคา
   ฝ้า - พื้น - ผนัง
   ระบบผนังและฝ้าเพดาน
   ฮาร์ดแวร์ - เครื่องมือช่าง
   ระบบประปา - สุขาภิบาล

 

 

 

 
 
 
 สีกระเบื้องหลังคา บอกถึงความร่มเย็น สุขภาพและโชคลาภ

เรื่อง: อาจารย์ณัฐวรรธน์ ปภาเทพ
ภาพ: SCG Experience

 ในหลักการของฮวงจุ้ย นอกจากจะให้ความสำคัญกับทิศทางต่าง ๆ ในการปลูกบ้านและอาคารแล้ว และตำแหน่งทางเข้าหรือประตูทางเข้า ที่เปรียบเหมือนปากถิอว่าสำคัญมาก ถ้าอยู่ได้ถูกทิศ ถูกตำแหน่งแล้ว ก็ย่อมส่งผลดีกลับมาในเรื่องของการรับพลังที่ดี และพลังแห่งโชคลาภนั่นเอง

 

ในเรื่องของสีกระเบื้องหลังคาก็เช่นกัน หลังคาทำหน้าที่ป้องกันและคุ้มครองเราจากทั้งแดดและฝน นำมาซึ่งความร่มรื่นของบ้านและอาคารต่าง ๆ และกระเบื้องหลังคาก็มีหลายสีมากมาย การเลือกสีของกระเบื้องหลังคาอาจเลือกตามความชื่นชอบส่วนตัวหรืออะไรก็ตาม แต่ถ้าเลือกให้ถูกสีตรงกับธาตุปีเกิดของเจ้าบ้าน ก็เท่ากับเราได้เลือกสีกระเบื้องที่ถูกต้องกับธาตุในร่างกายของเรา จึงยิ่งส่งผลดีกลับมา แต่ถ้าเลือกสีของกระเบื้องหลังคา ที่เป็นธาตุสีที่พิฆาตเรา ส่งผลเสียด้านสุขภาพ และการงานและการเงิน การเปลี่ยนสีกระเบื้องหลังคาใหม่ ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่สูง และทำได้ยากมากหากพักอาศัยอยู่แล้ว ดังนั้นการเลือกใช้สีที่ถูกต้องแต่แรกจึงดีที่สุด

ดูจากตารางของธาตุต่าง ๆ จะเห็นว่า คนเกิดปีอะไร จัดอยู่ในธาตุอะไร ต้องรู้ก่อนเป็นอันดับแรก แล้วค่อยมาดูโทนสีประจำธาตุเรา โทนสีที่เสริมธาตุเรา และห้ามใช้หรือหลีกเลี่ยงโทนสีที่พิฆาตเรา(ซึ่งในบทความเกี่ยวกับทิศหน้าบ้านของคนเกิดปีต่าง ๆ จะอธิบายในเรื่องของธาตุต่าง ๆ ที่เสริมธาตุอื่น และพิฆาตธาตุอื่นด้วยในตัว)

     เช่น ถ้าเราเกิดปีชวดหรือปีกุน เป็นคนธาตุน้ำ สีของธาตุน้ำ คือสีน้ำเงินและดำ ส่วนสีที่เสริมธาตุน้ำ คือธาตุทอง คือสีขาวและครีมนั่นเอง ส่วนธาตุที่พิฆาตธาตุน้ำ คือธาตุดิน ก็คือสีเหลืองของธาตุดินนั่นเอง

 

     อย่าลืมว่าสีของกระเบื้องหลังคาจัดเป็นพื้นที่สีที่ใหญ่มาก มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก หรือจากที่สูง ก็จะเห็นก่อนเป็นอันดับแรก ดังนั้นสีของกระเบื้องหลังคา จึงมีอิทธิพลค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกัน การเลือกสีให้ถูกต้อง จึงจำเป็นและมีอิทธิพลค่อนข้างเยอะ

     เช่นถ้าเราเกิดปีมะเส็งหรือมะเมียเป็นคนธาตุไฟ แต่ไปมุงหลังคาสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีของธาตุน้ำ คิดง่าย ๆ ไฟโดนน้ำดับจากด้านบนลงมา แล้วไฟจะอยู่ได้ยังไง ดังนั้นจึงส่งผลมาที่สุขภาพของเราก่อนเป็นอันดับแรกเลย เพราะไฟโดนน้ำดับตลอดนั่นเอง จึงต้องใช้สีของเรา คือสีแดงหรือชมพู หรือใช้สีเขียว ซึ่งเป็นสีของธาตุไม้มาเสริมเรา เพราะไม้เมื่อใส่มาในไฟ ไฟก็ยิ่งลุกโชน เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ และเราไม่ได้ไปฝืนหรือขัดต่อกฏเกณฑ์ของธรรมชาติ จึงอยู่ได้อย่างสบาย เมื่อกินอิ่ม นอนหลับ ตื่นมาย่อมพักผ่อนได้เต็มที่ จึงมีพลังที่เต็มเปี่ยมไปทำงานหรือไปเรียน ย่อมส่งผลดีกลับมาที่การงานและการเงินที่ดีตามมานั่นเอง

 

 ส่วนที่ต้องใช้ธาตุปีเกิดของเจ้าบ้านเป็นหลัก เพราะเจ้าบ้านคือผู้ทำงานเลี้ยงดูคนในครอบครัว ถ้าเจ้าบ้านดี ลูกบ้านย่อมดีตาม การใช้สีของหลังคาจึงให้ใช้สีของเจ้าบ้านเป็นหลัก ส่วนลูกบ้านถ้าอยู่ในธาตุอื่น ที่ไม่ตรงกับเจ้าบ้าน ให้ใช้สีที่เสริมธาตุเรา มาทาสีของห้องนอนเรา เพื่อแก้และเสริมเราไปในตัวนั่นเอง และเพราะเมื่ออยู่ในบ้าน เราจะอยู่ที่ห้องนอนเรามากกว่าห้องอื่น ๆอยู่แล้ว อย่างน้อยก็แปดชัวโมงในการนอน

     เช่นถ้าเจ้าบ้านเกิดปีมะเส็งหรือมะเมียเป็นคนธาตุไฟ เลือกใช้กระเบื้องหลังคาสีแดง แต่ลูกบ้านคนหนึ่งเกิดปีวอกหรือระกา ซึ่งเป็นคนธาตุทอง จะเห็นว่า ทองถูกไฟเผาหลอมละลาย ดังนั้นในห้องนอนของลูกบ้าน จึงต้องใช้สีที่เสริมธาตุทอง ซึ่งก็คือธาตุดิน คือสีเหลืองนั่นเอง จำเป็นต้องใช้สีเสริม ใช้สีประจำธาตุไม่ได้ เพราะธาตุเราโดนสีของธาตุศัตรูเราทำร้ายแล้ว ดังนั้น จึงต้องใช้ธาตุที่เสริมธาตุเรามาช่วยและแก้นั่นเอง

     หรือเจ้าบ้านเมื่อเห็นว่า มีลูกบ้านเกิดปีธาตุทอง ก็อาจหลีกเลี่ยงสีแดง โดยไปใช้สีเขียวแทนก็ได้ เพราะสีเขียวนั้นเสริมธาตุเจ้าบ้านอยู่แล้ว และไม่ทำร้ายลูกบ้านด้วย ซึ่งใช้หลักการนี้ก็ดี ไม่ไปรบกวนใคร

 

ส่วนในกรณีที่ มุงหลังคาไปแล้ว แต่ใช้สีกระเบื้องที่ทำร้ายเจ้าบ้าน เพราะอาจไม่ได้ดูก่อนในช่วงแรก ต้องเข้าใจก่อนว่า การปรับแก้ไขโดยการมุงหลังคาใหม่ อาจจะยากและลำบาก และการทาสีของกระเบื้องหลังคาใหม่ ด้วยสีของหลังคากระเบื้องโดยเฉพาะ อาจทำได้ แต่อาจไม่สวยและดูไม่ดีในภายนอก ให้ดูก่อนว่า เมื่อเรานอนในบ้านหลังนี้ สุขภาพมีปัญหาหรือไม่ การงานและการเงินมีปัญหาหรือไม่ ถ้ารู้สึกว่ามี อาจใช้สีเสริมแก้ที่ห้องนอนของเจ้าบ้านก่อน และอาจใช้สีกระเบื้องที่เฉลียงทางเข้าบ้าน หรือลานจอดรถด้วยโทนสีที่เสริมเจ้าบ้านด้วย ช่วยกัน รวมถึงสีของเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ก็ใช้ด้วยเสริม ๆ กันไป อาจช่วยให้ดีขึ้นได้

     รวมถึงการตั้งน้ำหรือปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านเพื่อเสริมธาตุของแต่ละคน (ดูได้จากบทความทิศหน้าบ้าน) มาช่วยก่อนที่จะคิดไปเปลี่ยนสีของกระเบื้องหลังคา ซึ่งน่าจะเป็นวิธีสุดท้าย และถ้าเลือกได้แต่แรก ก็ควรใช้โทนสีให้ถูกต้องแต่แรกก็จะดีครับ และไม่ยุ่งยากในการแก้ไข

 

อ.ณัฐวรรธน์ ปภาเทพ
คอลัมนิสต์, ที่ปรึกษา และวิทยากรพิเศษด้านฮวงจุ้ย
อาจารย์สอนหลักศุตรฮวงจุ้ยพื้นฐาน ให้กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ
ได้รับการยอมรับติด 1 ใน 109 หมอดูคนดังของเมืองไทยในปี 2552
และได้รับการยอมรับติด 1 ใน 20 หมอดูคนดังของเมืองไทยปี 2554
credit : SCG

 
Copyrights © 2010 www.lsthomesmart.com All Rights Reserved.
Email : info@www.lsthomesmart.com